Fort van Bornem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Barelstraat
Locatie Barelstraat 228, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bornem (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fort van Bornem

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Typologieforten, walgrachten
Dateringvóór WO I
Thema Vesting Antwerpen (1850-1947)
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Fort, deel uitmakend van de Hoofdweerstandsstelling, waartoe beslist werd in 1906 en waarvoor de werken startten in 1907; de reeds bestaande buitenforten rond Antwerpen werden gemoderniseerd en 11 nieuwe forten (onder meer Breendonk, Liezele en Bornem) en 12 nieuwe schansen (onder meer Puurs en Puurs-Kalfort) werden aangelegd.

Omwille van de chronologische indeling volgens de bouwperiode, behoort Bornem tot de vijfde groep vermits het als laatste in de rij werd opgetrokken.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren de werken nog niet beëindigd. Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het mechanisme van de koepelbatterijen volledig vernield; na de oorlog verder ontmanteld; naderhand munitiefabriek en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als magazijn. Heden recreatiegebied voor sportvissers.

Louter functioneel bolwerk van gewapend beton, supplementair beveiligd door een diepe gracht, met toegang aan oostzijde. Fort van tweede orde, en dus kleiner van omvang en minder bewapend dan een fort van eerste orde, met flankerende koepels op samengevoegde caponnières, een apart type in de Hoofdweerstandsstelling.

  • GILS R., De uitbreiding van de vesting Antwerpen tussen 1868 en 1914, in Mededelingenblad van de Simon Stevinstichting, 1987, nummer 2, p. 15-24
  • S.N., Het fort van Liezele, in Gids Vriendenkring Fort van Liezele, Puurs, sine dato, p. 13.
  • SUYKENS A., Het land van Bornem, Antwerpen, 1951, p. 58.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Barelstraat

Barelstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.