Burgerhuizen ontworpen door Leon De Keyser

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinses Clementinalaan
Locatie Prinses Clementinalaan 123-125, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Tegels in gevels (geografische herinventarisatie, thematische inventarisatie: 01-05-2013 - 30-11-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen naar ontwerp van Leon De Keyser

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis ontworpen door Leon De Keyser
gelegen te Prinses Clementinalaan 123 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis ontworpen door Leon De Keyser
gelegen te Prinses Clementinalaan 125-127 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Twee burgerhuizen in art nouveau naar ontwerp van architect Leon De Keyser, die samen werden gerealiseerd naar een bouwaanvraag van 1908, waarbij pand nummer 125-127 verschillend is uitgevoerd van de bouwtekening, namelijk als een hoger opgetrokken gevel. Rijhuizen met voortuin en identiek ijzeren hekwerk. Lijstgevels afgelijnd door uitkragende houten kroonlijst op gekoppelde modillons. Decoratief uitgewerkte gevels met homogeen baksteenparement van wit geglazuurde baksteen met horizontale banden in rood geglazuurde baksteen. Gaaf bewaard, geprofileerd schrijnwerk.

Huis nummer 123 is een enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder een pseudo-mansardedak met dakkapel (leien, nok evenwijdig met de straat). De travee op de bovenverdiepingen is gevat tussen lisenen. De gebogen houten erker op arduinen kraagstuk markeert de gevel op de eerste verdieping. Erker bekroond met ijzeren balkonhek. Drielicht onder ontlastingsbogen op bovenverdieping, met centraal een deur. Houten vleugeldeur met bovenlicht als toegang.

Decoratieve gevelafwerking met grote tegeltableaus met florale motieven in sobere kleuren: panelen van atelier Helman in de borstwering van de erker, onder de kroonlijst en in de boogvelden van de vensters. Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt realiseerde twee accenten bouwaardewerk in hoogreliëf (cabochon) tussen de muuropeningen van de gelijkvloerse verdieping. Ook de verticale driedelige panelen aan weerszijden van het drielicht van de bovenverdieping en de tegelfries in de plint zijn van dezelfde fabriek afkomstig.

Huis nummer 125 is een enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder een plat dak. Smalle rechter toegangstravee en brede linker venstertravee met gekoppelde rondboogvensters onder arduinen booglijst. Smalle driezijdige erker op arduinen kraagstuk en bekroond met ijzeren balkon en metalen luifel, ondersteund door twee sierlijke smeedijzeren zuiltjes en consoles. Luifel geaccentueerd met arduinen booglijst.

Kleurrijke, floraal geïnspireerde tegeltableaus verlevendigen het parement. Tegelpanelen in plint en onder de kroonlijst vervaardigd door Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt. Firma Helman leverde de tegeltableaus in drogelijntechniek, benut in de boogvelden en in de borstweringen van de erker en de vensters.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1908/A/55.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 72-73.
  • Informatie verkregen van Erik R. Dekeyser, (12 november 2013).
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.