Gemeentehuis van Bornem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Het Landhuis
Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Boomstraat
Locatie Boomstraat 1, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bornem (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gemeentehuis Bornem

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Het Landhuis, oud Gemeentehuis van Bornem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kardinaal Cardijnplein

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Het Landhuis", tot 1961 gemeentehuis, gelegen op het westelijke punt van het Kardinaal Cardijnplein en opgericht naar ontwerp van provinciaal architect E. Careels in 1914 ter vervanging van een classicistisch gebouw van 1781-1783; laatstgenoemde gerestaureerd, mogelijk zelfs heropgebouwd, in 1823 onder leiding van bouwmeester Vuillaume, zie het "Projet de restauration" van 1822 dat ophangt in het gemeente-archief in Bornem; afgebroken in 1913. Werken voor het nieuwe gemeentehuis aanzienlijk vertraagd door de Eerste Wereldoorlog: het gebouw bleef lange tijd zonder bedaking en werd pas ingehuldigd in 1925. Heden in gebruik als gemeentelijk archief, raadszaal, tentoonstellingsruimte en toeristische informatiedienst.

Neotraditioneel breedhuis, opgetrokken uit zandsteen, twee bouwlagen onder geknikt zadeldak met vorstkam en dakkapellen (nok evenwijdig aan straat, leien). Rechthoekige constructie tussen zijtrapgevels (vijf treden en top) met aan westzijde verhoogde begane grond en torenvormige ingangstravee van vijf geledingen; het ontwerp voorzag een mooie neogotische bekroning, maar werd vermoedelijk omwille van de oorlogsfeiten niet uitgevoerd. Aan oostzijde haaks aanbouwsel met ronde traptoren. Verwerking van neogotische elementen als arkeltorentjes onder leien spits, drielobmotief in de balustrades, korf- en spitsboogdeuren. Rechthokeige vensters waaronder kruis-, klooster- en bolkozijnen.

Interieur aangepast aan de nieuwe functies; bewaarde, doch sobere raadszaal, geplafonneerd met moer- en kinderbalken.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Gemeentehuizen, Bornem, dossiers 1, 10.
  • ROCHTUS L., Bornem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1976, nummer 3.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Boomstraat

Boomstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.