erfgoedobject

Tweezijdig bebouwd steegbeluik

bouwkundig element
ID
18675
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18675
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Doodlopend zijstraatje van de Kettingstraat, meer bepaald Scheringstraat (met uitzicht op het transept van de parochiekerk Sint-Jan-Baptist), oorspronkelijk beluik in de zogenaamde Rooigemstraat, ook zogenaamd de "Rode cité". Volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect F. Minne. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte. Twee identieke gevelwanden in neotraditionele baksteenstijl, gedateerd door middel van gevelstenen 1887. De hoekhuizen met de Kettingstraat tellen drie bouwlagen onder een schilddak. Voorts horizontaal geaccentueerde gevels van twee en een halve bouwlaag op gecementeerde plint met doorgetrokken arduinen lekdrempels, gemarkeerd door twee tuitgevels die de doorlopende kroonlijstlijn onderbreken. Getoogde vensters, afwisselend gedicht, met witgeschilderde hoekblokken. Repeterend schema. Sierankers.

  • Stadsarchief Gent, reeks VII, beluiken, 1367-68, R.28.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tweezijdig bebouwd steegbeluik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18675 (Geraadpleegd op )