Meergezinswoningen ontworpen door M. Neerman

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Pietersaalststraat
Locatie Sint-Pietersaalststraat 145-151, 161-167, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Meergezinswoningen ontworpen door M. Neerman

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Heden meergezinswoningen in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect M. Neerman, nummer 145-151 volgens bouwaanvraag van 1930. Bakstenen parement, vier bouwlagen en plat dak. Vlakke onderbouw en iets overkragende bovenverdieping, bij nummer 145-151 met gevelbreed balkon. Horizontaliserende vensterregisters (metalen ramen). Enkel verticaal accent door boven de dakrand uitstekende bakstenen hoeklisenen (respectievelijk links en rechts boven de deurtravee).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1930/S/83.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pietersaalststraat

Sint-Pietersaalststraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.