erfgoedobject

Gebouwencomplex

bouwkundig element
ID: 18704   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18704

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gebouwencomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vermoedelijk deel van het vanouds bekende zogenaamd "goed der Assels" een leen dat sinds eind 14de eeuw in het bezit was van de familie Van Vaernewyck. Deze schonken hun bezittingen in de Assels aan het Kartuizerklooster te Rooigem dat er eigenaar van bleef tot zijn afschaffing in 1784. Door de aanleg van de Ringvaart (1969) werd het huidige complex van het overige gebied der Assels afgesneden en werd Gents grondgebied (voorheen Drongen).

Het complex omvat een herenhuis met grote ommuurde tuin met loofbomen en vijver. Ten zuiden oude stallingen, gedeeltelijk verbouwd tot woonhuis en ten noorden twee hoevetjes.

Herenhuis (nummer 9) van vijf traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat). Huidige kern opklimmend tot 18de eeuw met aanpassingen en uitbreiding circa 1876 (linkerzijde) en 1908 (uitbouw aan de straatzijde). Belangrijkste tuingevel met driehoekig pseudo-fronton boven de drie middentraveeën Verankerd gecementeerd parement met imitatiehoekblokken en platte banden. Rechthoekige vensters met lekdrempels, imitatie sluitsteen en persiennes. Centrale deur met portiek met twee zuilen; erboven rondboogvormig deurvenster. Zijgevels van twee traveeën en beschilderde bakstenen straatgevel met dubbele uitbouw tot aan de omheiningsmuur waardoor de vroegere hekpijlers in het gebouw worden opgenomen.

Ten zuiden, voormalige stallingen eveneens opklimmend tot 18de eeuw met heden gedeeltelijk gedichte rondbogen aan de tuinzijde en circa 1876 uitgebreide straatzijde met gewitte bakstenen gevel geritmeerd door bakstenen lisenen en heden omgebouwd tot woning.

Ten noorden, recent opgeknapte boerenhuisjes, in L-vorm aan elkaar gebouwd met één bouwlaag en gewitte gevels (vernieuwde ramen).

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, Drongen, 1876/43, 1908/20.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gebouwencomplex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18704 (Geraadpleegd op 02-12-2020)