erfgoedobject

Neogotische villa

bouwkundig element
ID
18710
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18710
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Op de hoek, interessante getuige van het oorspronkelijke rurale karakter van dit gebied: een voormalig landhuis in neogotische stijl van 1869 naar ontwerp van architect F. Steyaert. Thans gecementeerde zijtrapgevels, geïnspireerd op de gotische stadshuizen uit de Kuip. Zadeldak bekroond met metalen vorstkam. Binnenin verbouwd.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1869/M/25.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neogotische villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18710 (Geraadpleegd op )