Bedrijfsgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Stropkaai
Locatie Stropkaai zonder nummer, 39, 40, 40A, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige weverij Uyttendaele, heden magazijn van UCO, afdeling Uyttendaele. Bedrijf volgens archiefstukken gebouwd in 1895 op de hoek met de Sint-Juliaanstraat. Na verscheidene uitbreidingen van de fabriek in de loop van het eerste kwart 20ste eeuw in de richting van de Burggravenlaan en de Stropstraat, werden de meeste bedrijfsgebouwen grondig aangepast in tweede kwart 20ste eeuw met gebruik van snelbouwsteen en raekemdaken met metalen spanten waarin vakwerkliggers, veelal zonder steunen ofwel op gerecupereerde gietijzeren kolommen. Het enige vrij gaaf architecturaal overblijfsel van 1895 wordt gevormd door de vroegere woning van de directeur, later conciërgewoning, op de hoek met de Sint-Juliaanstraat, evenals de aansluitende afsluitmuur met toegangspoort.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1895/S/7.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Stropkaai

Stropkaai (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.