Directeurswoning en ateliers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Terneuzenlaan
Locatie Terneuzenlaan 46-48, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Directeurswoning en ateliers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Directeurswoning en gevels beluik

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Directeurswoning, werkhuis Beauval en beluik

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

Beschrijving

Complex gebouw bestaande uit van links naar rechts: een directeurswoning zijnde een onderkelderd breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak, een administratief gebouwtje van één travee en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (nok loodrecht op de straat, pannen) en de inrijpoort tot de achterliggende werkhuizen van "shiprepairs", revisiebedrijf voor scheepsmotoren. Volgens archiefstukken daterend van 1905 en naar ontwerp van architect G. Henderick. Jaartal 1905 op bovendorpel deur en gevelsteen met opschrift "Architecte Geo Henderick" onder het benedenvenster van het woonhuis. Parement van witte en groene geglazuurde baksteen met verwerking van arduin. Sokkel met arduinen boord en verder breukstenen met horizontale groene geglazuurde banden. Banden van dezelfde groene baksteen houden de vensterbogen aan en lopen over de drie gevels door. Voorts gevelversiering door middel van graffitopanelen en arduinen elementen, voornamelijk topstukken. Decoratieve gevelafwerking door gebogen lijnen en schelpvormige topstukken van verticale muurdammen. Herhaling van klokgeveltop. Vleugeldeur van woning onder gebogen afdak. Middelste gevel met smalle deur en zijlichten onder een steekboog. Interessant volumespel voor het woonhuis dat tevens verzorgd ijzer- en houtwerk vertoont met art-nouveauinslag. Brede steekboogvormige inrijpoort met natuurstenen toog in de vorm van een boot ter bekroning van de gevelboog.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1905/A/17.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Terneuzenlaan

Terneuzenlaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.