Sluiswachterswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Tolhuiskaai
Locatie Tolhuiskaai 2-6, 3, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sashuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Tolhuis: sluiswachterswoningen en administratiegebouw

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tolhuis en Voorhaven

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1996.

Beschrijving

Sashuizen gelegen op een eilandje in het Tolhuisdok. Op de plaats waar de Verbindingsvaart komende van de Brugse Vaart uitmondt in de Voorhaven. Het eilandje is bereikbaar vanuit de Wiedauwkaai via een brugje en vanuit de Sassekaai met twee brugjes met ijzeren reling met leeuwenkopjes. Aan de voorkant uitziend op de Sassekaai met twee rijen platanen. Donkere neogotische gebouwen van baksteen, daterend van de jaren 1880, bij de aanleg van de Voorhaven. Een zelfde huis van de spoorwegbrugwachter staat op de Wiedauwkaai nummer 45-47.

Nummer 2, 3. Rechthoekig gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (leien) tussen twee zijtrapgevels op breukstenen plint, opgesplitst in twee dubbelhuizen, in het dak gescheiden door trapgevel. Traveeën met kruisvensters gevat in verdiepte rondboognis met kruisvensters. Centrale deurtravee uitlopend in getrapte dakvensters. Voorts kleine houten dakkapellen.

Nummer 4-6. Gelijkaardige huizen doch nu met andere opsplitsing, namelijk een breedhuis aan de linkerkant met zijtrapgevels, links met arduinen deuropschrift "Kantoor-Bureau", en dwars erop het tweede huis. Erachter dienstgebouwtje van één bouwl. onder zadeldak. Spitsboogvormige poort en zijgevel geritmeerd door steunberen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Tolhuis en Voorhaven

Bombaystraat 1, Kopenhagenstraat zonder nummer, Liverpoolstraat zonder nummer, Londenstraat 96-126, New-Yorkstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.