erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID: 18734   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18734

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, gekasseide toegang en willekeurige inplanting tegenover de huidige rooilijn. Schuin ingeplant woonhuis van vier traveeën met één bouwlaag en zadeldak (Vlaamse pannen) met dakvenster boven de deur, daterend uit eerste helft 19de eeuw. Gewitte gevel op gecementeerde plint. Getoogde beluikte vensters; centrale getoogde deur in vlakke omlijsting met sluitsteen. Aflijnende getrapte daklijst.

Ten noorden, haaks op de straat ingeplante voormalige schuur, naar verluidt 1830 gedateerd, heden omgebouwd tot atelier. Beschilderde bakstenen gevels onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen), aan de achtergevel deels met houten bebording.

Haaks voor het woonhuis, stallingen met gewitte gevels onder zadeldak (Vlaamse pannen) met rechts aanbouwsel onder lessenaarsdak.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18734 (Geraadpleegd op 04-06-2020)