Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Tuinwijklaan
Locatie Tuinwijklaan 83, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met erf

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995.

omvat de bescherming als monument Hoeve: boerenwoning
gelegen te Tuinwijklaan 83 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zeer laag hoevetje op de hoek met de Voskenslaan, gelegen in een omhaagde tuin en toegankelijk via een houten hek.

Boerenhuisje van heden vier en vier traveeën met één bouwlaag en zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat) met linker aanbouwsel onder schilddak en haakse achterbouw onder snijdend zadeldak, daterend uit eerste helft 19de eeuw. Voorgevel uitziend op geplaveid en gekasseid erf. Verankerde, gewitte gevels op gepikte plint. Rechthoekige beluikte vensters met tegeldorpels. Rechthoekige deur met bekronend dakvenstertje onder zadeldak. Rechts deuren naar de stallingen onder eenzelfde dak.

Ten zuiden (evenwijdig met het woonhuis) recentere aanhorigheden zonder noemenswaardigheden.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Tuinwijklaan

Tuinwijklaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.