erfgoedobject

Bijgebouwen van kasteel Hemelhof

bouwkundig element
ID
1875
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1875

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijke bijgebouwen (conciërgewoning, wagenhuis en paardenstallen) van het "Hemelhof", (zie Hingenesteenweg nummer 13), in 1988 aangepast als dienstgebouwen voor Politie, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Neotraditioneel ensemble van 1880 (zie gevelsteen). Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, kunstleien) met dakkapellen en dakvensters. Overwegend kruiskozijnen en decoratieve verwerking van natuursteen en muurankers. Aan erfzijde gemarkeerd door trapgevels, ten dele aangepaste muuropeningen en ronde traptoren: ronde schacht met achtzijdige bekroning op boogfries, opengewerkte leien naaldspits met houten klokkenkamer. Ten zuidwesten octogonale duiventoren op vierkante basis, onder leien spits.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bornem, schetsen 1882/12.
  • Klein-Brabant een eeuw kontrast, foto's van nu en toen, in Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant v.z.w., Jaarboek XXV-XXVI, Puurs, 1990-1991, p. 25.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteel Hemelhof

  • Is deel van
    Broekstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bijgebouwen van kasteel Hemelhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1875 (Geraadpleegd op )