erfgoedobject

Vlasspinnerij La Liève

bouwkundig element
ID: 18776   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18776

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige vlasspinnerij "La Liève". Eertijds één der bekendste Gentse spinnerijen, gebouwd in 1866, omgevormd tot "Société Linière La Lieve" in 1888, ook zogenaamd "de Wiedauwe". Geliquideerd in 1959. In 1960 installeerde "Textile Déchets" zich in de oude gebouwen. Brand in 1976, gesloopt vanaf 1977.

Behouden ingangspoort aan de kaai: smeedijzeren hek tussen geblokte bakstenen hekpijlers, oorspronkelijk bekroond met gaslantaarns, daterend van 1909 naar ontwerp van E. De Heem.

Nog bestaande stapelloodsen verhuurd aan UCO-Galveston (zie nummer 52-55). Twee eerste tuitgevels van periode 1871-75, volgende puntgevel van 1864-70 en laatste puntgevel gebouwd tussen 1900 en 1913. Nu eveneens stapelplaatsen voor balen en kisten katoen. Rechthoekige ruimten overspannen met ijzeren spant.

  • DE HERDT R. & DE ROO J. 1979: Fabriekscomplex La Liève", Stadsarcheologie 3.1, Gent, 2-17.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vlasspinnerij La Liève [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18776 (Geraadpleegd op 04-07-2020)