erfgoedobject

Brandweerkazerne

bouwkundig element
ID
18822
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18822

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brandweerkazerne
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voorheen betalende meisjesschool en kostschool, sinds 1891 brandweerkazerne. Roodbakstenen schoolgebouw in neoromaanse stijl, opgetrokken in 1870-1871 op een H-vormig plattegrond naar ontwerp van ingenieur-directeur van de stadswerken J. Hofman. Aanvankelijk met een beplante voortuin aan de straatkant en een grote achtertuin die reikte tot de Kriekerij. In 1881 volgden aanpassingswerken aan de binneninrichting en een verlenging van de rechterachtervleugel naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe.

Brede achterin gelegen voorgevel met vijf traveeën en twee bouwlagen, onder een zadeldak (leien), voorzien van vijf dakkapellen met tuitvormige bekroning. Lijstgevel met door vlakke pseudopilasters aangegeven traveeën verlicht door gekoppelde rondboogvensters afgelijnd met arduinen booglijsten die aanzetten op imposten; benedenvensters vergroot tot rondboogpoorten. Benedenverdieping afgelijnd door een met vierlobben geajoureerde smalle fries onder een arduinen kordon. Telkens een blinde omlijste oculus boven de vensters van de tweede verdieping. Bovenverdieping afgelijnd door een overhoekse baksteenfries onder een houten kroonlijst op natuurstenen consoles.

Twee vooruitspringende zijvleugels van drie traveeën breed en diep onder een schilddak (nok loodrecht op de straat, leien). Gelijkaardige bakstenen lijstgevels op een natuurstenen plint voorzien van getraliede keldervensters. Met uitzondering van de middentravee aan de straatkant geopend met enkelvoudige rondboogvensters. De straatgevels zijn voorts bekroond door middel van een blinde bakstenen attiek midden onderbroken voor een tuitvormige omlijste dakkapel.

  • Stadsarchief Gent, reeks F, nummers 71(1), 80(9), 130(2).

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

De voormalige brandweerkazerne werd samen met de aanpalende voormalige Koninklijke Academie voor Schone Kunsten herbestemd tot een grootschalige woonsite, gecombineerd met ruimte voor cultuur, horeca en groenaanleg. Het ontwerp was in handen van 3D Real Estate nv, in samenwerking met architecten Robbrecht & Daem, Marie-José Van Hee, Dierendonck-Blancke en Vandenbussche-Claessens. De werken werden aangevat vanaf 2015 met als doel het project af te werken in 2020. Van de brandweerkazerne bleef bij deze werken de gevel bewaard. Het volume wordt ingevuld met een brasserie, medische praktijk, bed & breakfast en appartementen.

Datum: 20-04-2021

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Oorlogsgedenkteken brandweer

  • Is deel van
    Academiestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brandweerkazerne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18822 (Geraadpleegd op 12-06-2021)