erfgoedobject

Brouwerij Blommaert en mouterij

bouwkundig element
ID
18826
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18826
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Constructief bijzonder interessante brouwerij Blommaert, welke reeds begin 19de eeuw bestond; sedert circa 1870 stoombrouwerij, en begin 20ste eeuw overgenomen door de gebroeders Alfons en Alberic Van Schoote; omstreeks de eerste wereldoorlog kwam het complex in handen van Jozef Karel Hendrik Van Schoote (zie opschrift in cementletters tegen gevel langsheen Leie), welke de brouwerij haar laatste grote uitbreiding gaf. Aan de brouwerij is eveneens een mouterij gehecht (in het noordwesten).

De brouwerij omvatte oorspronkelijk een aantal gebouwen van één bouwlaag, geschikt omheen binnenkoer, en behield deze grondvorm ondanks tal van uitbreidingen (vooral door nieuwbouw, oorspronkelijk van twee bouwlagen, op percelen ten zuidwesten palend aan het complex: 1877) en aanpassingen (verhogingen en wijzigingen van de openingen). Deze verbouwingen zijn fascinerend, omdat zij telkens oudere delen behielden, en aanvulden met moderne of zelfs vooruitstrevende constructiewijzen (beton!). Tot de oudste delen behoren thans de gecementeerde bakstenen onderbouw (mogelijk nog begin 19de-eeuws), gelegen tussen de binnenkoer en de Leie. De begane grond en de eerste verdieping van de magazijnen (?) ten zuidwesten van de binnenkoer en eveneens palend aan de Leie, zijn gekenmerkt door bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken, ondersteund door gietijzeren kolommen.

Rond 1916 werden de meeste gebouwen met één tot twee bouwlagen verhoogd door middel van een zware constructie in gewapend beton onder platdak (waarop betonnen fabrieksschouw). De vroegere baksteenconstructies werden onder cementbepleistering verborgen, zodat het geheel een homogeen - en massief - uitzicht kreeg.

De mouteest (aan de noordwestzijde van de binnenkoer) bezat oorspronkelijk twee bouwlagen (baksteen), waarschijnlijk einde 19de eeuw verhoogd door middel van een baksteenbouw, en kreeg rond 1916 zijn huidige vorm met twee eestvloeren, door toevoeging van een topverdieping. Onder afgeknot tentdak waarop ronde eestschouw, volledig in gewapend beton uitgevoerd.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieregisters Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerij Blommaert en mouterij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18826 (Geraadpleegd op 25-06-2021)