Sint-Rochuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Hingenesteenweg
Locatie Hingenesteenweg 99, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bornem (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Rochuskapel

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Rochuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Rochuskapel werd in 1834 opgetrokken door de familie Smet. De kapel is gelegen in een met haagbeuk (Carpinus betulus) omgeven perceeltje met linden (Tilia) en abelen (Populus canenscens (x)), beneden het straatniveau, nabij de grens met Hingene.

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De Sint-Rochuskapel werd in 1834 opgericht door de familie Smet op hun grond en wijkt qua bouwstijl enigzins af van de andere volkse devotiekapellen uit de 19de eeuw, die meestal een neogotische inslag hebben. Ook de aanwezigheid van een portiek is vrij uitzonderlijk.

Beschrijving

De gecementeerde en witbeschilderde kapel heeft een rechthoekige plattegrond met een driezijdig uitspringend koortje, het geheel afgedekt door een zadeldak van kunstleien. Het gebouwtje wordt voorafgegaan door een deels aangepaste portiek met bewaarde hardstenen zuilen op een vierkante sokkel, die oorspronkelijk een driehoekig fronton droegen (weergegeven op oude foto's). De muuropeningen zijn een rechthoekige deur met houten latei en rondboogvenstertjes. Zowel de portiek als het interieur zijn voorzien van een tongewelf.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis & Kennes, Hilde

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hingenesteenweg

Hingenesteenweg (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.