Sint-Christoffelkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Brabantdam
Locatie Brabantdam zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Christoffelkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Christoffelkapel

Deze bescherming is geldig sinds 29-11-1943.

Beschrijving

Voormalige zogenaamd "Sint-Christoffelkapel", thans "Protestantse Tempel". Eertijds Sint-Christoffelkapel van het godshuis der volders. Ingenomen als capucijnenklooster en kerk in 1589-90. Uitbreiding van de gebouwen in 1613. Bouw van een nieuwe kerk in 1632. Laatst genoemde na de Franse revolutie ingericht als magazijn en sedert 1816 protestantse tempel. De andere gebouwen van het klooster werden in 1797 als nationaal goed verkocht en ingericht als militaire magazijnen. Grotendeels gesloopt bij het trekken van de Abeelstraat en Sint-Kristoffelstraat in de jaren 1840. Op de plaats van het voormalige capucijnenklooster werd in 1867-68 een stadsschool opgericht (zie Abeelstraat nummer 16). Bak- en zandstenen gebouw in overgangsstijl laat-gotische renaissancestijl van 1632. Gerestaureerd in 1898. De plattegrond ontvouwt een eenbeukige kerk van vijf traveeën en een vlak afgesloten koor.

Voorgevel in Vlaamse renaissancestijl op zandstenen plint, afgelijnd door geblokte hoekbanden en voorzien van een in- en uitgezwenkte geveltop begrensd door vleugelstukken. Rondboogportaal in geblokte zandstenen omlijsting en rondboognis in barokke omlijsting met fronton en voluten. Verder laat-gotische spitsboogvensters gecantonneerd door voluten. Cartouches oorspronkelijk voorzien van wapenschilden (?). Grote versierde muurankers. Zijgevels verlicht door spitsboogvensters zonder maaswerk in zandstenen omlijsting op voluten. Eveneens in- en uitgezwenkte achtergevel volgens het zelfde patroon als voorgevel, voorzien van drie driezijdige oculi.

Interieur vernieuwd na de omvorming tot protestantse tempel. Behouden kruisriboverwelving met moerbogen rustend op consoles.

  • HEINS M. 1921-23: Gand, sa vie et ses institutions III, Gent, 29.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Brabantdam (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Brabantdam (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.