erfgoedobject

Sint-Christoffelkapel

bouwkundig element
ID: 18925   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18925

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige zogenaamd "Sint-Christoffelkapel", thans "Protestantse Tempel". Eertijds Sint-Christoffelkapel van het godshuis der volders. Ingenomen als capucijnenklooster en kerk in 1589-90. Uitbreiding van de gebouwen in 1613. Bouw van een nieuwe kerk in 1632. Laatst genoemde na de Franse revolutie ingericht als magazijn en sedert 1816 protestantse tempel. De andere gebouwen van het klooster werden in 1797 als nationaal goed verkocht en ingericht als militaire magazijnen. Grotendeels gesloopt bij het trekken van de Abeelstraat en Sint-Kristoffelstraat in de jaren 1840. Op de plaats van het voormalige capucijnenklooster werd in 1867-68 een stadsschool opgericht (zie Abeelstraat nummer 16). Bak- en zandstenen gebouw in overgangsstijl laat-gotische renaissancestijl van 1632. Gerestaureerd in 1898. De plattegrond ontvouwt een eenbeukige kerk van vijf traveeën en een vlak afgesloten koor.

Voorgevel in Vlaamse renaissancestijl op zandstenen plint, afgelijnd door geblokte hoekbanden en voorzien van een in- en uitgezwenkte geveltop begrensd door vleugelstukken. Rondboogportaal in geblokte zandstenen omlijsting en rondboognis in barokke omlijsting met fronton en voluten. Verder laat-gotische spitsboogvensters gecantonneerd door voluten. Cartouches oorspronkelijk voorzien van wapenschilden (?). Grote versierde muurankers. Zijgevels verlicht door spitsboogvensters zonder maaswerk in zandstenen omlijsting op voluten. Eveneens in- en uitgezwenkte achtergevel volgens het zelfde patroon als voorgevel, voorzien van drie driezijdige oculi.

Interieur vernieuwd na de omvorming tot protestantse tempel. Behouden kruisriboverwelving met moerbogen rustend op consoles.

  • HEINS M. 1921-23: Gand, sa vie et ses institutions III, Gent, 29.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Christoffelkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18925 (Geraadpleegd op 25-02-2020)