Twee stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Brabantdam
Locatie Brabantdam 164, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Twee stadswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1975.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis, oorspronkelijk twee dubbelhuizen, op de oude rooilijn, met op de begane grond elk drie traveeën en op de bovenverdieping respectievelijk twee en één traveeën, afgedekt met zadeldak (pannen); daterend uit de 17de eeuw. Beschilderde en verankerde bak- en zandsteenbouw op hoge, thans gecementeerde plint. Kruiskozijnen met sponning en hoekblokken op de bovenverdieping. Rechts: aangepaste deur en benedenvensters overspannen met ontlastingsbogen van bak- en zandsteen, kleiner hooggeplaatst venstertje toegevoegd in eerste kwart 20ste eeuw. Links: benedenvensters met behouden bovenlicht en deur met hoekconsooltjes en bovenlicht, het rechtervenster dateert echter uit tweede kwart 20ste eeuw. Twee getrapte dakvensters voorzien van bolkozijn en steigergat. Sporen van linker zijtrapgevel. Thans inwendig met elkaar verbonden.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Brabantdam (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Brabantdam (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.