erfgoedobject

Zes huisjes in steegbeluik

bouwkundig element
ID: 18989   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18989

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achter smalle en recent nog overbouwde toegang ligt in een smalle doorgang (circa 1 m) een eenzijdig bebouwd steegbeluik, dat in het oosten op de Schelde uitziet. Het geheel dateert mogelijk uit eind 18de eeuw, en onderging sedertdien geen noemenswaardige wijzigingen, met uitzondering van de blinde muur welke enkele jaren geleden aan de rechterzijde opgetrokken werd; laatste genoemde verving toen een vroegere gevelwand, doch versmalde de steeg nog enigszins. Rij van zes lage huisjes van twee traveeën en een bouwlaag, onder steil zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en witgeschilderde bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Rechthoekige muuropeningen onder de hanggoot. Het complex versmalt naar de Schelde toe, waardoor de gevelverhoudingen der woningen zich wijzigen om een min of meer gelijke bewoonbare oppervlakte te verkrijgen.

Alle woningen bezitten een klein achterkoertje.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zes huisjes in steegbeluik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18989 (Geraadpleegd op 06-12-2020)