erfgoedobject

Huis der Gekroonde Hoofden

bouwkundig element
ID
19003
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19003

Juridische gevolgen

Beschrijving

Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke" en heden café " 't Valkenhuis", te dateren circa 1560. Rijkelijke voorgevel met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen, vier traveeën met drie bouwlagen onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), in 1917 hersteld door A.R. Janssens, bouwmeester (gevelsteen). Horizontaal gelede gevel door middel van waterlijsten die de kruiskozijnen aflijnen. Overkragende bovenverdieping met rondbogen op voluutvormige consoles. De verdiepte boogvelden en identieke bogenrij boven de bovenvensters zijn heden verrijkt met medaillons die de hoofden van de Graven van Vlaanderen en hun initialen voorstellen: van links naar rechts en van boven te beginnen: Boudewijn van Constantinopel, Willem van Dampierre, Gewijde van Dampierre, Robrecht van Bethune, Lodewijk van Nevers, Lodewijk van Male, Filips de Stoute, Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de Schone, Karel V en Filips II. Ze werden eveneens vernieuwd in 1917 (oorspronkelijke in zeer verweerde toestand en de vier onderste boogvelden volledig verdwenen) door Oscar Sinai en Mast en gepolychromeerd door Jan Vanden Bogaerde.

Gelede geveltop met bolornamenten op de uiteinden, afgelijnde bolkozijnen en twee zolderluiken onder een blinde oculus. Lelieankers tussen de bouwlagen.

Bepleisterde zijgevel in het Gewad, van negen traveeën onder meer met gedichte vensters en gecementeerde achterpuntgevel.

Interieur herhaaldelijk aangepast: behouden gewelfde kelders met gedrukte kruisgewelven op zuilen met vierkante dekplaat, vooraan grafsteen van een jonkvrouw (?), mogelijk uit de 15de eeuw daar er reeds vermelding gemaakt is van het huis in die tijd. Verder behouden eiken trap (16de eeuw?), rococoschouw, 19de-eeuwse beschilderingen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Burgstraat

  • Is deel van
    Sint-Veerleplein en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis der Gekroonde Hoofden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19003 (Geraadpleegd op )