Huis der Gekroonde Hoofden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 4, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis der Gekroonde Hoofden

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis der Gekroonde Hoofden

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke" en heden café " 't Valkenhuis", te dateren circa 1560. Rijkelijke voorgevel met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen, vier traveeën met drie bouwlagen onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), in 1917 hersteld door A.R. Janssens, bouwmeester (gevelsteen). Horizontaal gelede gevel door middel van waterlijsten die de kruiskozijnen aflijnen. Overkragende bovenverdieping met rondbogen op voluutvormige consoles. De verdiepte boogvelden en identieke bogenrij boven de bovenvensters zijn heden verrijkt met medaillons die de hoofden van de Graven van Vlaanderen en hun initialen voorstellen: van links naar rechts en van boven te beginnen: Boudewijn van Constantinopel, Willem van Dampierre, Gewijde van Dampierre, Robrecht van Bethune, Lodewijk van Nevers, Lodewijk van Male, Filips de Stoute, Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de Schone, Karel V en Filips II. Ze werden eveneens vernieuwd in 1917 (oorspronkelijke in zeer verweerde toestand en de vier onderste boogvelden volledig verdwenen) door Oscar Sinai en Mast en gepolychromeerd door Jan Vanden Bogaerde.

Gelede geveltop met bolornamenten op de uiteinden, afgelijnde bolkozijnen en twee zolderluiken onder een blinde oculus. Lelieankers tussen de bouwlagen. Bepleisterde zijgevel in het Gewad, van negen traveeën onder meer met gedichte vensters en gecementeerde achterpuntgevel.

Interieur herhaaldelijk aangepast: behouden gewelfde kelders met gedrukte kruisgewelven op zuilen met vierkante dekplaat, vooraan grafsteen van een jonkvrouw (?), mogelijk uit de 15de eeuw daar er reeds vermelding gemaakt is van het huis in die tijd. Verder behouden eiken trap (16de eeuw?), rococoschouw, 19de-eeuwse beschilderingen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.