Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 11, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden breedhuis met lijstgevel, drie en een halve bouwlaag van vier traveeën onder zadeldak (pannen). Volgens bouwaanvraag in 1853 verbouwde renaissancekern uit de 16de eeuw met heden nog behouden romaanse kelder uit de 13de eeuw. Verankerde, bepleisterde en beschilderde voorgevel met volledig gewijzigde begane grond met winkelpui. Rechthoekige bovenvensters op de derde bouwlaag met doorgetrokken onderdorpels en rondboogvormige boogvelden (16de eeuw) verrijkt met saterkoppen in rankwerk. Kleine rechthoekige venstertjes onder de kroonlijst. Kelder met twee gelijklopende tongewelven (loodrecht op de straat), voorheen op zuilen met vierkante basis. Rechter zijmuur met overkraging op spitsboogjes.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1853//7909.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.