erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
19011
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19011

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Vrij gelijkende halsgevel als nummer 12 met twee bouwlagen van drie traveeeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken te dateren 1705, gerestaureerd door architectenbureel Melle, De Vloed (gevelsteen). Baksteenbouw verrijkt met zandsteen. Behouden gekoppelde kruiskozijnen op de bovenverdieping, afgelijnd door waterlijst en gescheiden door smalle penanten met kwartholle dagkanten. Onversierde panelen en cartouche op de borstwering. Geveltop afgelijnd met dubbele voluten onder een hoofdgestel met driehoekig fronton.

Achtertuitgevel met muurvlechtingen, twee venstertraveeën met kwartholle dagkanten en een gedeeltelijk gedicht kruiskozijn en oculus in de geveltop. Achterhuis eveneens met tuitgevel en muurvlechtingen.

 • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/1, 4.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Burgstraat

 • Is deel van
  Sint-Veerleplein en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19011 (Geraadpleegd op )