Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 14, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrij gelijkende halsgevel als nummer 12 met twee bouwlagen van drie traveeeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken te dateren 1705, gerestaureerd door architectenbureel Melle, De Vloed (gevelsteen). Baksteenbouw verrijkt met zandsteen. Behouden gekoppelde kruiskozijnen op de bovenverdieping, afgelijnd door waterlijst en gescheiden door smalle penanten met kwartholle dagkanten. Onversierde panelen en cartouche op de borstwering. Geveltop afgelijnd met dubbele voluten onder een hoofdgestel met driehoekig fronton.

Achtertuitgevel met muurvlechtingen, twee venstertraveeën met kwartholle dagkanten en een gedeeltelijk gedicht kruiskozijn en oculus in de geveltop. Achterhuis eveneens met tuitgevel en muurvlechtingen.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/1, 4.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.