Burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 15-19, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aanvankelijk drie topgevels met 16de-eeuwse kern die volgens archiefstukken van 1828 voorzien werden van eenzelfde lijstgevel met drie bouwlagen en elf identieke traveeën onder een zadeldak (pannen, nok parallel met de straat). Verankerde bepleisterde en beschilderde voorgevel geritmeerd door eenvoudige rechthoekige vensters, op de bovenverdieping met doorlopende onderdorpels. De oorspronkelijke overkragende bovenverdieping is nog gedeeltelijk zichtbaar bij nummer 19 evenals de in 1770 toegevoegde Lodewijk XVI-poortomlijsting: hardstenen spiegelboogvormige omlijsting met kwarthol beloop op neuten met rocaillesluitsteen en hangende guirlandes in de zwikken. Deze poort verleent heden nog toegang tot een overwelfde gang met gedrukte stucgewelven, verfraaid met stermotieven en gescheiden door gordelbogen op vlakke pilasters. Naast de gang bleef tot voor kort een zuil behouden op geprofileerde basis, met ringkapiteel en dekplaat.

Nummer 15-17. In kern een diephuis met nog behouden achterpuntgevel en overwelfde kelder met drie gelijklopende gedrukte kruisgewelven gescheiden door brede gordelbogen rustend op een geprofileerde console (15de eeuw?).

Nummer 19. In achterbouw bevindt zich een hangar, deels onder zadeldak op een op metalen slofbalken rustend zeer breed houten hangspant; deels onder een raekemdak met metalen vakwerkspanten, rustend op metalen eenmaal gekruiste parallelvakwerkliggers.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, 535, bundel 48/2, 62.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1828//2358.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.