erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 19012   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19012

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Aanvankelijk drie topgevels met 16de-eeuwse kern die volgens archiefstukken van 1828 voorzien werden van eenzelfde lijstgevel met drie bouwlagen en elf identieke traveeën onder een zadeldak (pannen, nok parallel met de straat). Verankerde bepleisterde en beschilderde voorgevel geritmeerd door eenvoudige rechthoekige vensters, op de bovenverdieping met doorlopende onderdorpels. De oorspronkelijke overkragende bovenverdieping is nog gedeeltelijk zichtbaar bij nummer 19 evenals de in 1770 toegevoegde Lodewijk XVI-poortomlijsting: hardstenen spiegelboogvormige omlijsting met kwarthol beloop op neuten met rocaillesluitsteen en hangende guirlandes in de zwikken. Deze poort verleent heden nog toegang tot een overwelfde gang met gedrukte stucgewelven, verfraaid met stermotieven en gescheiden door gordelbogen op vlakke pilasters. Naast de gang bleef tot voor kort een zuil behouden op geprofileerde basis, met ringkapiteel en dekplaat.

Nummer 15-17. In kern een diephuis met nog behouden achterpuntgevel en overwelfde kelder met drie gelijklopende gedrukte kruisgewelven gescheiden door brede gordelbogen rustend op een geprofileerde console (15de eeuw?).

Nummer 19. In achterbouw bevindt zich een hangar, deels onder zadeldak op een op metalen slofbalken rustend zeer breed houten hangspant; deels onder een raekemdak met metalen vakwerkspanten, rustend op metalen eenmaal gekruiste parallelvakwerkliggers.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, 535, bundel 48/2, 62.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1828//2358.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19012 (Geraadpleegd op 10-07-2020)