Hotel de Loose

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat, Jan Botermanstraat
Locatie Burgstraat 18, Jan Botermanstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel de Loose

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hotel de Loose: gevels en daken
gelegen te Burgstraat 18 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1990.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Hotel de Loose" naar de weduwe Pierre de Loose die in 1780 een aanvraag deed om de voorgevel van haar huis te laten herbouwen onder meer met afbraakmateriaal van het Prinsenhof (grotendeels afgebroken in 1777). Behouden oude kern. Brede voorgevel, oorspronkelijk enkelhuistype, volledig opgetrokken uit zandsteen, met drie bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat). Gemarkeerde lijstgevel met attiek en twee zijrisalieten afgelijnd door kolossale pilasters met zwaar uitgewerkte consoles onder het gekorniste hoofdgestel. Rondboogpoorten op de begane grond (oorspronkelijk alleen links), verrijkt met imitatiebanden. Verticaal geritmeerde bovenverdieping met rechthoekige vensters per travee gevat in een rechthoekige verdiepte geriemde nis. Bovenste vensters met lekdrempels op Lodewijk XVI-consoles. Verdiepte borstweringen rijkelijk versierd met gesculpteerde panelen. Gedeeltelijk verbouwde begane grond met centrale winkelpui van drie traveeën.

Tuingevel (van de L-vormige aanbouw) met drie bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak (leien), in sobere Lodewijk XVI-stijl. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters, op de bovenverdieping met lekdrempels op typische Lodewijk XVI-consoles. Verdiepte borstweringen. Verwaarloosde tuin met toegevoegde ateliers en behouden koetshuis met zijgevel in de Jan Botermanstraat (zonder nummer). Bepleisterde 19de-eeuwse voorgevel van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak. Begane grond en entresol gevat in grote rondbogen met booglijst op imposten. Bovenverdieping met centraal risaliet op consoles, onder driehoekig fronton. Oude kern zichtbaar in beschilderde, verankerde zijgevel met gedeeltelijk vernieuwde vensters en deur en behouden rechthoekig venstertje met gesmeed ijzeren vensterkorf (17de eeuw).

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/2, 80.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

maakt deel uit van Jan Botermanstraat

Jan Botermanstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.