Drie woonhuizen met pianofabriek Van Hyfte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 25-29, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie woonhuizen met pianofabriek Van Hyfte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gevelwand in empirestijl omvattende drie woningen, in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw aan elkaar aangepast. Nummer 25 dateert volgens archiefstukken van 1825, nummer 27 van 1842 en nrummer 29 vertoonde nog een klokgevel in 1843. Heden bepleisterde, beschilderde en volledig belijnde lijstgevel met drie bouwlagen van acht traveeën waarvan de vier middenste (nummer 27) uitgewerkt zijn als risaliet. De twee zijtraveeën vormen elk een afzonderlijke woning onder schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat). Begane grond met afgeronde bossage en verbouwde vensters; oorspronkelijke en gelijkaardige bovenverdieping verrijkt met imitatiebanden. Rondboogvormige bovenvensters met booglijst op imposten, bij nummer 27 voorzien van een empirebalkon (met een "brevet d'invention") op voluutvormige consoles. Rechthoekige omlijste vensters met lekdrempels op de hogere bovenste verdieping. Aflijnend hoofdgestel met kroon- en tandlijst op klossen. Nummer 27 met verbouwde benedenvensters en brede vleugeldeur geflankeerd door twee gietijzeren griffioenen.

Het centrale herenhuis, gebouwd op U-vormige plattegrond met centrale koepel behield een prachtig interieur: trappenhuis met beschilderd koepelgewelf, gebogen dubbele empiretrap met twee trappalen in de vorm van griffioenen. Boven, rotonde met rondboognissen met spiegels, gescheiden door gecanneleerde composiete pilasters; plafond met casementen. Salons met rijkelijk versierde vergulde plafonds, marmeren schouwen.

Rechts van de tuin en aan het Perkamentstraatje gelegen, ateliers van de pianofabriek Van Hyfte, één van de laatste in de stad. Bakstenen gebouw, daterend van rond 1929, met functioneel getoogde vensters in de eerste en tweede bouwlaag en brede rechthoekige openingen onder I-balken in verdiepte venstertravee in de derde en vierde bouwlaag. Boven de toegang, op zware balkijzers rustende erker in metaalvakwerk opgevulde muurvlakken. Interieur: tussenvloeren in betongewelfjes tussen ijzeren I-balken.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1825//2354, 1842//2381.
  • Kadasterarchief Gent, mutatieregisters.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.