Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 30, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder schilddak (pannen), volgens archiefstukken met lijstgevel van 1867 ter vervanging van een in- en uitgezwenkte top van 1703. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel boven een hardstenen plint. Horizontaal gelede gevel door imitatiebanden op de begane grond, doorlopende kordons en aflijnend hoofdgestel met kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons. Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping in geprofileerde omlijsting met ijzeren leuningen en leeuwekopje als sluitsteen op de bel-etage.

Behouden overwelfde kelder op zuilen (14de eeuw?): één bewaarde zuil op achthoekige arduinen sokkel, met ring en vierkante dekplaat. Overkluizing met gedrukte kruisgewelven gescheiden door gordelbogen rustend op geprofileerde consoles (één bewaard).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, reeks G.12, 1867//10282.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.