erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID
19066
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19066

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekhuis met de Koolsteeg, drie bouwlagen hoog en zeven traveeën brede voorgevel onder mansardedak (leien) met dakkapellen. Bepleisterde en beschilderde voorgevel volgens archiefstukken van 1860. Hardstenen onderbouw van afgevlakte bossage met vereenvoudigde rechthoekige vensters en toegevoegde linker garagepoort. Horizontaal gelede bovenverdieping met licht geaccentueerd middenrisaliet van drie traveeën. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting en met doorlopende lekdrempels. Gemarkeerde bel-etage met deurvensters voorzien van ijzeren leuningen en bekronende druiplijsten op consooltjes in de zijtraveeën, gekoppelde vensters onder gekorniste druiplijst op identieke consooltjes en bekroond met arduinen acroteria op het middenrisaliet. Een eenvoudig hoofdgestel met tandlijst en consoles op het middenrisaliet, lijnt de gevel af. Verzorgd houtwerk: ramen met afgeronde bovenhoeken (bel-etage).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1860//9079.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Na sloop van de ten westen aanpalende bebouwing, werd het hoekhuis uitgebreid met zeven traveeën. De vormgeving van de 19de-eeuwse gevel werd hierbij consequent doorgetrokken. Al het houten vensterschrijnwerk is vernieuwd.

Datum: 27-04-2021

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19066 (Geraadpleegd op 15-06-2021)