Hoekhuis met de Koolsteeg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 170, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met de Koolsteeg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis met de Koolsteeg, drie bouwlagen hoog en zeven traveeën brede voorgevel onder mansardedak (leien) met dakkapellen. Bepleisterde en beschilderde voorgevel volgens archiefstukken van 1860. Hardstenen onderbouw van afgevlakte bossage met vereenvoudigde rechthoekige vensters en toegevoegde linker garagepoort. Horizontaal gelede bovenverdieping met licht geaccentueerd middenrisaliet van drie traveeën. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting en met doorlopende lekdrempels. Gemarkeerde bel-etage met deurvensters voorzien van ijzeren leuningen en bekronende druiplijsten op consooltjes in de zijtraveeën, gekoppelde vensters onder gekorniste druiplijst op identieke consooltjes en bekroond met arduinen acroteria op het middenrisaliet. Een eenvoudig hoofdgestel met tandlijst en consoles op het middenrisaliet, lijnt de gevel af. Verzorgd houtwerk: ramen met afgeronde bovenhoeken (bel-etage).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1860//9079.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.