erfgoedobject

Hoekhuis met de Koolsteeg

bouwkundig element
ID: 19066   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19066

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekhuis met de Koolsteeg, drie bouwlagen hoog en zeven traveeën brede voorgevel onder mansardedak (leien) met dakkapellen. Bepleisterde en beschilderde voorgevel volgens archiefstukken van 1860. Hardstenen onderbouw van afgevlakte bossage met vereenvoudigde rechthoekige vensters en toegevoegde linker garagepoort. Horizontaal gelede bovenverdieping met licht geaccentueerd middenrisaliet van drie traveeën. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting en met doorlopende lekdrempels. Gemarkeerde bel-etage met deurvensters voorzien van ijzeren leuningen en bekronende druiplijsten op consooltjes in de zijtraveeën, gekoppelde vensters onder gekorniste druiplijst op identieke consooltjes en bekroond met arduinen acroteria op het middenrisaliet. Een eenvoudig hoofdgestel met tandlijst en consoles op het middenrisaliet, lijnt de gevel af. Verzorgd houtwerk: ramen met afgeronde bovenhoeken (bel-etage).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1860//9079.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis met de Koolsteeg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19066 (Geraadpleegd op 04-07-2020)