Hoekhuis met het Sint-Elisabethplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 182, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis met het Sint-Elisabethplein met drie bouwlagen onder schilddak (pannen), uit eind 19de eeuw. Behouden bepleisterde en beschilderde bovenverdiepingen boven een storend verbouwde winkelpui. Vijf traveeën brede voorgevel, afgelijnd door kolossale pilasters en met licht geaccentueerde middeltravee. Rechthoekige vensters, op de tweede bouwlaag in stucomlijsting met sluitsteen en doorgetrokken dorpels, op de bovenste verdieping met vlakke omlijsting met oren en lekdrempels op klossen. Een uitgewerkt hoofdgestel met gelede architraaf, fries met versierde spiegels en kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons lijnt de gevel af.

Zijgevel, eveneens van vijf traveeën doch gewijzigde ordonnantie: aflijnende kolossale pilasters op de hoektraveeën en centrale travee, de overige twee penanten vormen brede pilasters of blinde risalieten versierd met een groot paneel. Gelijkaardige vensters, zonder sluitsteen, en omlopend hoofdgestel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.