erfgoedobject

Hoekhuis met het Sint-Elisabethplein

bouwkundig element
ID: 19069   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19069

Beschrijving

Hoekhuis met het Sint-Elisabethplein met drie bouwlagen onder schilddak (pannen), uit eind 19de eeuw. Behouden bepleisterde en beschilderde bovenverdiepingen boven een storend verbouwde winkelpui. Vijf traveeën brede voorgevel, afgelijnd door kolossale pilasters en met licht geaccentueerde middeltravee. Rechthoekige vensters, op de tweede bouwlaag in stucomlijsting met sluitsteen en doorgetrokken dorpels, op de bovenste verdieping met vlakke omlijsting met oren en lekdrempels op klossen. Een uitgewerkt hoofdgestel met gelede architraaf, fries met versierde spiegels en kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons lijnt de gevel af.

Zijgevel, eveneens van vijf traveeën doch gewijzigde ordonnantie: aflijnende kolossale pilasters op de hoektraveeën en centrale travee, de overige twee penanten vormen brede pilasters of blinde risalieten versierd met een groot paneel. Gelijkaardige vensters, zonder sluitsteen, en omlopend hoofdgestel.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis met het Sint-Elisabethplein [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19069 (Geraadpleegd op 08-08-2020)