erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID
1912
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1912

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vrij intact bewaarde, achterin gelegen, landelijke woning met omheinde voortuin; bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle schilddaken (nok loodrecht op straat, kunstleien), volgens de eigenaar gebouwd in het begin van de jaren 1920; in de derde travee onderbroken voor een torenvormige ingangstravee van drie bouwlagen onder leien spits met windwijzer. Getoogde of rondbogige muuropeningen. Beraapte achtergevel met steigergaten. Rechts later aanbouwsel met erker.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :

Aanvullende informatie

De villa onderging veranderingswerken. Het rechtse aanbouwsel met erker werd deels gesloopt en verhoogd tot twee bouwlagen, aansluitend bij het hoofdvolume. Ook het dakvolume wijzigde: de twee parallelle, leien schilddaken werden vervangen door een pannen schilddak met de nok evenwijdig aan de straat. De beraapte achtergevel met steigergaten is eveneens niet langer bewaard. 

  • Informatie verkregen van Jef De Wit (27 januari 2020).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1912 (Geraadpleegd op )