erfgoedobject

Ensemble burgerhuizen

bouwkundig element
ID
19137
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19137

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistisch hoekhuis naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën. Begane grond met afgevlakte bossage en rondboogvormige muuropeningen. Kroonlijst op consoles boven de vensters der tweede bouwlaag. Bovenste verdieping voorzien van lekdrempelconsooltjes. Halve verdieping in hoofdgestel. Later toegevoegde erker.

Aansluitend bij het hoekhuis, twee onderkelderde enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën, en drie en een halve bouwlagen, voorzien van een bepleisterde neoclassicistische lijstgevel van circa 1840. Begane grond met afgevlakte bossage, afgelijnd door een geprofileerd cordon; rondboogvensters en -deuren ingeschreven in rondboognissen, rechtse pand met behouden persiennes. Omlijste rechthoekige bovenvensters. Hoge deurvensters van de bel-etage onder gestrekte kroonlijsten en voorzien van gietijzeren leuningen. Linkse pand met later toegevoegde centrale rechthoekige houten erker met hekbekroning. Lagere bovenverdieping. Gelede architraaf, fries met kleine vensters en brede kroonlijst op consoles met dropmotief.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

Deze drie huizen werden onrechtmatig gesloopt in 1994. In 2020 werden de gevels van deze huizen getrouw gereconstrueerd naar hun vroeger uitzicht.

  • MATTHYS C. 2020: Bijna dertig jaar na illegale sloop wordt historisch pand aan Sint-Annaplein heropgebouwd: "Met oud fotomateriaal keken we hoe de woning er moet uitgezien hebben", Het Laatste Nieuws 14 december [online], https://www.hln.be (geraadpleegd op 15 december 2020).
Datum:

Relaties

  • Is deel van
    Filips van Arteveldestraat

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Anna met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19137 (Geraadpleegd op )