erfgoedobject

Hoekhuis en burgerhuizen

bouwkundig element
ID
19185
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19185

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Markant hoekhuis van acht traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); bepleisterde lijstgevel met neoclassicistische inslag uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Aanpassing van oudere kern die, gezien een aantal sporen in de zijgevel, opklimt tot de 17de eeuw. Witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand, boven licht uitspringend middenrisaliet van vier traveeën bekroond met driehoekig fronton met blinde oculus (18de eeuw?). Hardstenen plint, puilijst en kordons markeren de horizontale geledingen. Begane grond met imitatiebanden en diamantkop boven muuropeningen van het risaliet. Rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijstingen verrijkt met sluitsteen met kleine diamantkop. Vrij vlak versierde borstweringen. Eenvoudig bekronend en gekornist hoofdgestel.

Verankerde bakstenen zijgevel met keldervenster met zandstenen bovendorpel, lagere bakstenen aanbouw met gedicht kruiskozijn naast getoogde muuropeningen, mogelijk daterend van verbouwing van 1773 (volgens archiefstukken), evenals de achtergevel: bepleisterde lijstgevel van twee bouwlagen en vijf traveeën met vlak omlijste getoogde vensters. Aansluitend bij de zijgevel: brede tudorboogvormige poort (17de eeuw) in zandstenen omlijsting met geprofileerde dagkanten en afgedekt met druiplijst met rechte uiteinden.

Twee achteraan gebouwde huizen, oorspronkelijk afzonderlijke woningen doch heden horend bij nummer 42. Het eerste, een breedhuis van aanvankelijk vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag, met zadeldak, uitziend op de Braderijstraat. Heden grotendeels gedichte, verankerde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, volgens archiefstukken verbouwing van 1859 van oudere kern. Drie behouden rechthoekige bovenvensters. Fries met kleine rechthoekige vensters en nissen onder de kroonlijst. Het tweede, voorheen herberg zogenaamd "het pauwken". Hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder recent zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Voorgevel uitziend op de Lievekaai, volgens archiefstukken in 1773 opgetrokken ter vervanging van een houten gevel. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel. Gekoppelde rechthoekige vensters met arduinen penant en doorlopend kordon boven de bovendorpels op de eerste twee bouwlagen; lagere hoogste verdieping met kleine rechthoekige vensters in de zijtravee, centraal ovaal venster in omlijsting bekroond met festoenen; kroonlijst boven de middentravee overgaand in gebogen fronton. Rechthoekige deur in hardstenen omlijsting oorspronkelijk in rechter travee, verplaatst naar zijgevel: geriemde omlijsting met oren versierd met lintfestoen, op neuten en met versierde sluitsteen, afdekkende rechte kroonlijst. Bepleisterde en witgeschilderde zijgevel met gedichte muuropeningen.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 74, nummer 30; bundel 183, nummer 8.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1859//9767.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis en burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19185 (Geraadpleegd op )