Parochiekerk Sint-Anna

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Annaplein
Locatie Sint-Annaplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Anna met interieur

Deze bescherming is geldig sinds 22-02-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Annakerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Anna met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 22-02-1980.

Beschrijving

Sint-Annakerk, parochiekerk, opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Jacob Van Arteveldeplein (huidig Sint-Annaplein) en in de as van de lijnrechte Keizer Karelstraat. Ter vervanging van de oude in 1644 gestichtte Sint-Annakapel in de Lange Violettestraat.

In 1853 eerstesteenlegging, inwijding van de de nog niet voltooide kerk in 1869. De eerste, oorspronkelijke plannen van de stadsarchitect L. Roelandt werden aangepast en zijn in vereenvoudigde vorm terug te vinden in de definitieve plannen van J. Van Hoecke.

De kerk heeft niet de gebruikelijke richting, door de inplanting in de as van de Keizer Karelstraat is het koor zuidelijk gericht. Ruime kerk, opgetrokken uit bak- en natuursteen (steen van Rochefort), in eclectische stijl door samenvoeging van Byzantijnse, Romaans-Lombardische en vroeg-gotische kenmerken.

Het grondplan ontvouwt een massaal noordblok, een éénbeukig schip van vijf traveeën met aanleunende zijkapellen, een pseudo-transept en een smaller rechthoekig koor van één travee geflankeerd door kapellen en traptorens en afgesloten met halfronde absis.

Middenbeuk onder licht hellend zadeldak, aanleunende zijkapellen onder lessenaarsdak.

Dominerend, doch onafgewerkt noordblok met ontbrekende torenspits. Een middentoren met portaal verfraaid met beeldhouwwerk van Oscar Sinia in het tympanon, galerijen en hooggeplaatst roosvenster, geflankeerd door verlagende zijvleugels, verlicht door middel van hoge rondboogvensters met drielobtracering en vierpassen, alle gestut door polygonale hoektorentjes.

Bakstenen zijgevels geritmeerd door rondboognissen waarin hoge rondboogvensters met neogotische tracering geïnspireerd op vroeg-gotisch maaswerk. Middenschip verbonden met zijkapellen door rondboogarcade op bundelzuilen; ronde bovenlichten uitgewerkt als roosvensters met gietijzeren drielobbige tracering.

Overkluisd met een soort kruisribgewelven met bijkomende (decoratieve?) ribben op zeshoekig patroon aanleunend bij het cellengewelf, van elkaar gescheiden door gordelbogen met drielobbige tracering; rijke stervormige beschilderingen van zoldering. Onzichtbaar gebruik van gietijzeren bogen in de reeks dubbele Polenceau-spanten. Zijkapellen met kruisribgewelven en absis met straalgewelf.

De gehele kerk is verfraaid met belangrijke muurschilderingen aangebracht in wastechniek door Théodore Canneel en na diens door in 1892 voltooid door Th. Lybaert.

Mobilair: De Gentse beeldhouwer Mathias Zens vervaardigde verschillende stukken uit het mobilair: de sculpturen en altaren van de kapellen van het Heilig Sacrament en de Heilige Antonius van Padua (1870), altaar van het Heilig Kruis (1872), twee altaren in witte marmer (1892), preekstoel in Slavonisch eikenhout en marmer (1899), portaal en doksaal in witte steen en eikenhout (1903).

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetgebuer, folio 136/D.78.
  • Archief van de Pastorie

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Annaplein

Sint-Annaplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.