erfgoedobject

Neoclassicistisch hoekhuis

bouwkundig element
ID
19244
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19244

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistische hoekhuizen naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën. Begane grond met afgevlakte bossage en rondboogvormige muuropeningen. Kroonlijst op consoles boven de vensters der tweede bouwlaag. Bovenste verdieping voorzien van lekdrempelconsooltjes. Halve verdieping in hoofdgestel. Nummer 30 later toegevoegde erker (zie Filips Van Arteveldestraat 18-20).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Van de in 1979 bewaarde hoekhuizen aan het Sint-Annaplein (nummers 16 en 30), is enkel het hoekhuis aan de Keizer Karelstraat (nummer 16) bewaard. Nummer 30, het voormalige hoekhuis aan de Filips van Arteveldestraat, werd onrechtmatig gesloopt in 1994, samen met de aanpalende huizen in de Filips van Arteveldestraat. In 2020 worden de gevels van deze huizen gereconstrueerd naar hun vroeger uitzicht.

  • Google Maps, Streetview, Sint-Annaplein 16-30, Gent [online] (geraadpleegd op 4 november 2020).
  • MATTHYS C. 2020: Bijna dertig jaar na illegale sloop wordt historisch pand aan Sint-Annaplein heropgebouwd: "Met oud fotomateriaal keken we hoe de woning er moet uitgezien hebben", Het Laatste Nieuws 14 december [online], https://www.hln.be (geraadpleegd op 15 december 2020).
Datum: 15-12-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19244 (Geraadpleegd op 11-04-2021)