Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 33, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 21. Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde voorgevel uit eind 19de eeuw doch oudere kern (16de of 17de eeuw) aangegeven door de sporen van een zijtrapgevel die aanzet boven de tweede bouwlaag, het algemeen volume en naar verluidt de overwelfde kelder op zuilen. Horizontaal gelede voorgevel met kordons voor de registerindeling; rechthoekige vensters op de hoofdverdieping in geriemde omlijsting met oren en consooltjes onder de kordonlijst. Spiegels op de borstweringen. Gevelbekroning met klassiek hoofdgestel met om de bovenste vensters omlopende architraaf, fries met spiegels en kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons. Begane grond met imitatiebanden en houten winkelpui in de drie rechter traveeën, afgelijnd met een hoofdgestel en driehoekig fronton boven de centrale deur.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.