Gereconstrueerde gevel van 1653

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 30, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gereconstrueerde gevel van 1653

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 30. Gereconstrueerde gevel van 1653, door de Vrienden van Oud Gent hier herbouwd in 1960 (gevelsteen), doch afkomstig van het E. Anseeleplein. Zandstenen voorgevel met trapgevel (6 treden + topstuk) drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Registerindeling door middel van waterlijsten ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de kruiskozijnen. Overkragende bovenverdieping op rondbogen rustend op voluutvormige consoles; gelijkaardige boogvelden bij de bovenvensters en in de geveltop. Uitgewerkte muurankers in de zwikken. Centrale deur met tussendorpel op consooltjes en getralied bolkozijn bovenlicht.

Oorspronkelijke achtergevel van 1660-1661, uitziend op de Lieve, hersteld in 1958. Trapgevel van drie traveeën met drie bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping, opgetrokken uit bak- en zandsteen. Overkragende verdieping op rondbogen, kruis- en bolkozijnen in zandstenen omlijsting met negblokken. Toegevoegd terras op het water.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 113, stadsrekening 16 van 1660-1661.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.