Stadswoning, gedateerd 1645

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 36, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning uit 1645

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning, gedateerd 1645

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 36. Traditioneel diephuis met trapgevel (8 treden + topstuk), drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), op de gevelstenen van de geveltop gedateerd "anno 1645". Verankerde baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor vensteromlijstingen en aflijnende waterlijsten. Gekoppelde rechthoekige vensters gescheiden door smalle penanten met kwartholle dagkanten. Aangepaste begane grond met mooie houten pui.

Achtertuitgevel met muurvlechtingen, uitziend op de Lieve. Drie traveeën met vier bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping, voorzien van een terras op het water.

Rechthoekige en licht getoogde vensters, op de kelderverdieping met behouden zandstenen lateien onder een brede boog. Kelder van vier parallelle traveeën met gedrukte kruisgewelven, gescheiden door zandstenen gordelbogen op geprofileerde consooltjes (gedeeltelijk gerestaureerd).

Interieur met behouden eiken zolderingen met moerbalken verfraaid met leeuwekopjes in renaissancestijl.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.