Teksten van Burgerhuis ontworpen door Georges Lenglé

Burgerhuis ontworpen door Georges Lenglé (2013)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens archiefstukken van 1909, naar ontwerp van architect Georges Lenglé.

Bakstenen lijstgevel met bredere en licht uitspringende venstertravee. Deurtravee en benedenvenster met verdiepte rondboogvelden met sgraffitoversiering met voorstelling van objecten die verwijzen naar de scheepvaart (een anker, een kompas en een telescoop) tegen een achtergrond van florale motieven.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/C/27.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 6-7.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Bron: -
Auteurs:  Depuydt, Katrijn, Lanclus, Kathleen
Datum: 2013


Je kan deze pagina citeren als: Depuydt, Katrijn; Lanclus, Kathleen: Burgerhuis ontworpen door Georges Lenglé [online], https://id.erfgoed.net/teksten/147942 (geraadpleegd op 15-05-2021)


Enkelhuis (1979)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens archiefstukken van 1909. Bakstenen lijstgevel met bredere en licht uitspringende venstertravee. Deurtravee en benedenvenster met verdiepte rondboogvelden met sgraffitoversiering.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/C/27.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs:  Verbeeck, Mieke
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Verbeeck, Mieke: Burgerhuis ontworpen door Georges Lenglé [online], https://id.erfgoed.net/teksten/19358 (geraadpleegd op 15-05-2021)