Herberg Sashuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Sas
Locatie Sas 1, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bornem (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Sashuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-2007.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sashuis, herberg en tot restaurant aangepast bijgebouw rechts, in kern naar verluidt opklimmend tot de 17de eeuw, zoals ook blijkt uit de inplanting op de kaart van "de Castelnye van Bornem" door Jeremias Semeelen, 1637. Op de mutatieschetsen van het kadaster verschijnt in 1853 een volledig nieuw volume met onder meer een schuin ingeplant en aansluitend bijgebouw, dat qua inplanting blijkbaar iets meer naar voor springt.

Verankerde baksteenbouw met lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag (twee aan erfzijde) onder zadeldak (nok parallel aan straat, mechanische pannen). Zijtuitgevels met muurvlechtingen; rechthoekige muuropeningen onder houten latei in rechter zijgevel; licht getoogd in linker zijgevel.

Ten zuidwesten driebeukige bakstenen langsschuur van drie traveeën geritmeerd door lisenen, onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), vermoedelijk van circa 1853.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bornem, schetsen 1853/1.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sas

Sas (Bornem)

maakt deel uit van Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.