erfgoedobject

Onderwijsgebouw van Nieuwen Bosch

bouwkundig element
ID
19422
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19422

Juridische gevolgen

Beschrijving

Midden jaren zeventig werd het scholencomplex Nieuwe Bosch uitgebreid aan de Lange Violettestraat met een brutalistisch gebouw naar plannen van de architecten Francis Serck en Patrick Van Den Broecke

Historiek

In de zomer van 1974 vroeg de V.Z.W. Nieuwenbosch een vergunning aan voor het slopen van een woonhuis en het bouwen van acht klassen en een turnzaal aan de Lange Violettestraat 65, ter uitbreiding van haar schoolgebouwen aan de Tweebruggenstraat. De plannen, gedateerd 15 mei 1974, werden opgemaakt door de tijdelijke vereniging van de architecten Francis Serck en Patrick Van Den Broecke. De hoofdingenieur-directeur J. Van der Haegen van de stad gaf een ongunstig advies omdat de maximum hoogte van 12 m overschreden werd (13,5 - 15 m) en omdat het gebouw onvoldoende geïntegreerd was in zijn omgeving qua gevelarchitectuur, vormgeving en inplanting (bouwlijn). Maar de vergunning werd toch verleend door het schepencollege omdat het een bestaande onderwijsinrichting betrof die dringend bijkomende klassen en een turnzaal nodig had. Op 9 september 1975 werd de bouwvergunning verlengd tot 14 oktober 1976.

Beschrijving

De uitbreiding van 1975-1977 bestaat uit een brutalistisch gebouw van acht traveeën en drie bouwlagen met een dakpaviljoen. De voorgevel staat aan de rooilijn en vormt een gesloten straatwand met de 19de-eeuwse burgerwoningen aan weerszijden. De plattegrond is trapeziumvormig, een 25-tal meter breed en een 13 tal meter diep waarbij de achtergevel ongeveer één travee naar links staat ten opzichte van voorgevel. Het dakpaviljoen met zaagdak vormt wel een rechthoek en laat rechts vooraan en links achteraan een driehoekig vlak vrij dat deels als dakterras benut wordt.

De voor- en achtergevel worden gekenmerkt door een betonnen structuur die ingevuld is met houten ramen boven betonnen borstweringen en op de begane grond links vooraan met een inrijpoort. Vooraan rechts op de begane grond springen de vensters een meter terug ten opzichte van deze betonnen structuur en worden ze onderaan aangevuld met schuin geplaatste keldervensters. Bij de middelste twee traveeën wordt afgeweken van deze structuur. Aan de voorzijde zijn deze twee traveeën vrij gesloten met een parement van grijze baksteen. De linkertravee hiervan, waarachter zich de sanitaire ruimtes bevinden, bevat twee smalle horizontale ramen per verdieping, de rechtertravee bestaat uit twee schuine wanden, van elkaar gescheiden door een doorlopend, smal venster. Aan de achterzijde zijn deze twee middelste traveeën uitgebreid met een apart volume dat rechts (trappen) volledig gesloten is en links (trappenhal) uitgewerkt is zoals de overige traveeën. Het teruggetrokken dakpaviljoen is bekleed met lichte gevelpanelen.

De planindeling bestaat op de begane grond links uit een doorrit, centraal een ingang en portiersruimte, en rechts een polyvalente zaal achteraan en een kleinere spreekkamer en vergaderplaats vooraan. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich links en rechts zowel voor- als achteraan een klas van drie traveeën breed. De centrale twee traveeën bevatten de verticale circulatie (voor- en achteraan), evenals het sanitair (vooraan) en een ruime hal. Op de derde verdieping bevindt zich de turnzaal (het hoger volume achteraan), vooraan aangevuld met een kleedkamer (links van de traphal).

Dit schoolgebouw vertoont wel wat overeenkomsten met het administratief gebouw aan de Gouvernementstraat 22-24 in Gent dat Francis Serck in samenwerking met Jan Tanghe realiseerde van 1968 tot 1971: een zichtbare betonnen skeletstructuur, een teruggetrokken dakpaviljoen met een opvallende dakvorm, en sculpturale, gesloten trappenhuizen.

  • Stadsarchief Gent, archief Francis Serck, plannen en dossiers.
  • Stadsarchief Gent, bouwaanvragen reeks G12, litt L-2-63 en litt L-9-74.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onderwijsgebouw van Nieuwen Bosch [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19422 (Geraadpleegd op )