erfgoedobject

Katoenspinnerij

bouwkundig element
ID
19463
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19463

Beschrijving

Oprichting in begin tweede kwart 19de eeuw van een katoenspinnerij door J. Heyman in de gebouwen (geschikt rond een binnenkoer) van het sinds 1797 afgeschafte klooster van Sint-Joris (opgericht in eerste kwart 14de eeuw en vermoedelijk herbouwd in de 17de eeuw; kapel volledig en overige kloostergebouwen grotendeels gesloopt in 1855). Vanaf circa 1890 de N.V. Stoomkatoenweverij en -spinnerij W.K. Pipyn & Zn.

Oudste delen nog merkbaar in het interieur der huidige garage, sinds 1931 een deel van het bedrijf.

Aan de noordzijde: tweelaagse constructie, naar verluidt volledig door middel van tongewelven onderkelderd (toegang na de Tweede Wereldoorlog opgevuld). Volledig verbouwde gevels, doch tonen nog voldoende naden om latere analyse mogelijk te maken. Vloer tussen gelijkvloerse en eerste verdieping thans gebetonneerd, doch de verdieping behield grotendeels de houten moerbalken, welke via geprofileerde sleutelstukken op natuurstenen consoles rusten. Van de traditionele getapte houten kap werd het deel boven de bintbalk verwijderd en plat afgedekt.

Het westelijk deel lijkt iets recenter (eerste kwart 19de eeuw?), met twee bouwlagen, waarbij de moer- en kinderbalkconstructie tussen eerste en tweede bouwlaag nog ten dele door gietijzeren zuilen ondersteund wordt; tussen tweede bouwlaag en zolderverdieping worden de moerbalken echter als het ware gewapend door tussen muur en balk schorende metalen stangen.

Vanaf 1883 zette zich een éénlaagse uitbreiding in naar het westen (thans ingenomen door de ambulantiedienst van het Belgische Rode Kruis), waarbij eerst de Oude Schelde overbouwd werd (raekemdaken op houten spanten) en in 1912 het gebied tot aan de Karel Antheunisstraat ingenomen werd (raekemdaken in hout, op metalen kapbalk).

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Linters, Adriaan
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

De beschreven noord- en westvleugel zijn bewaard achter een art-decogevel. De gebouwen werden herbestemd en verbouwd tot woongelegenheden, met behoud van de erfgoedelementen (de bouwsporen in de gevels, de moer- en kinderbalken en de resterende delen van de kapconstructie).

De latere uitbreidingen ten westen hadden al op de luchtfoto's van 2000-2003 plaats geruimd voor appartementsgebouwen.

  • Geopunt Vlaanderen, Orthofoto’s 1979-1990 en 2000-2003, Gent, Lange Violettestraat 168-172 [online], https://www.geopunt.be (geraadpleegd op 28 september 2020).
  • Informatie verkregen van de stad Gent (28 september 2020).
Datum: 28-09-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Katoenspinnerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19463 (Geraadpleegd op 04-03-2021)