erfgoedobject

Burgerhuis Den Beerendans

bouwkundig element
ID: 19481   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19481

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nummer 18. Breedhuis zogenaamd "Den beerendans", van zes traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), met twee zijtrapgevels uit de 17de eeuw; derde bouwlaag toegevoegd in de loop van de 19de eeuw. Verankerde lijstgevel van bak- en zandsteen op een plint van grijze natuurstenen blokken. Rechthoekige benedenvensters met zandstenen negblokken met kwartholle dagkanten, speklagen ter hoogte van de dorpels (uitgenomen kruisen); bovenvensters met zandstenen hoekblokken, sponning en strekse ontlastingsboog. Sporen van de aanzet van een daklijst boven de tweede verdieping. Haast vierkante vensters met arduinen lekdrempels op lagere derde bouwlaag. Rechthoekige deur in vlakke, rechthoekige arduinen omlijsting uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis Den Beerendans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19481 (Geraadpleegd op 05-06-2020)