erfgoedobject

Vlasspinnerij Grenier

bouwkundig element
ID: 19561   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19561

Beschrijving

Nummer 66. Voormalige vlasspinnerij Grenier, opgericht in 1852, met uitzondering van de vijf rechter traveeën welke tussen 1892 en 1898 tot stand kwamen.

Witgeverfde baksteenbouw van twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). Getoogde vensters met hardstenen dorpel en ijzeren roedeverdeling.

De twee bouwfasen zijn - ondanks de tussenperiode van ruim veertig jaar - slechts door zeer kleine verschillen en een onopvallende bouwnaad van elkaar te onderscheiden. Het recentere deel bezit echter iets bredere ramen, terwijl het bovenlicht rond een middenspil opendraait. Bij het gedeelte uit 1852 werden boventuimelramen gebruikt; ook is een licht verschil in baksteenformaten merkbaar.

In het interieur werd gebruik gemaakt van brede bakstenen troggewelven tussen gietijzeren I-profielen. In het recentere gedeelte zijn deze lichtjes breder en door middel van stangen opgespannen; de metalen draagbalken rusten op met natuurstenen blok afgedekte binnenpilasters en worden in het midden ondersteund door gietijzeren kolom met dekplaat. In het oorspronkelijk gedeelte waren deze kolommen waarschijnlijk nooit voorzien, doch werden recent een aantal gewalste I-kolommen ter ondersteuning aangebracht; de draagbalken rusten daarenboven rechtstreeks op het metselwerk der binnenpilasters en verbreden daartoe aan hun uiteinden.

  • Kadaster Gent, mutatieregisters.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vlasspinnerij Grenier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19561 (Geraadpleegd op 06-04-2020)