Huizenrij met lijstgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinsenhofplein
Locatie Prinsenhofplein 8-10, 9-11, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woonhuizen met lijstgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Huizenrij met lijstgevel

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-2001.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Poortgebouw Donkere Poort, Sastehuis, brouwerij Gebroeders Vanden Berghe, katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier en stadswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze huizenrij in de Prinsenhofbuurt te Gent werd volgens bouwaanvraag van 1782 opgetrokken als een eenheidsbebouwing, samen met Prinsenhof nummer 44. Het is één van de vroegst bekende voorbeelden van een dergelijk architecturaal concept.

Historiek

Op de hoek van het Prinsenhofplein ligt een gebouwencomplex dat volgens een 18de-eeuwse bouwaanvraag een oude kern bevat. Mogelijk komt de oude kern nog overeen met het Prinsenhofgebouw dat op de plannen van Horenbaut (1619) en Hondius (1641) te bemerken is. Dit gebouw ligt op het voorhofplein in de buurt van de afsluitmuur. In 1782 werden dit bouwwerk en eventuele latere bijgebouwen door Jonker Moreau tot een eenheidsbebouwing omgevormd met geschilderde en deels bepleisterde voorgevels.

Beschrijving

Het complex zou volgens de bouwaanvraag achttien traveeën tellen aan de westzijde en vijftien aan de zuidelijke. Vermoedelijk werd de westelijke vleugel niet conform de bouwaanvraag uitgevoerd; in elk geval heeft deze vleugel momenteel nog acht brede traveeën. Het gehele complex was gebouwd als een opbrengsteigendom. Het merkwaardige hierbij is dat het niet om zes huizen gaat, zoals de bouwaanvraag laat vermoeden, maar dat elk huis nogmaals onderverdeeld was in appartementen. De structuur hiervan bleef in een aantal huizen nog goed bewaard. Ook de 18de-eeuwse trappen, het binnenschrijnwerk, de interieurs, de vloerconstructies en dergelijke meer kan nog doorheen het hele gebouw worden aangetroffen.

Doorlopende, gedecapeerde en verankerde bakstenen lijstgevel van drie bouwlagen en in totaal veertien traveeën, met zadeldak (Vlaamse pannen); volgens archiefstukken van 1782. Benedenverdieping met beluikte vensters en plint van grijze natuursteenblokken, afgelijnd door een doorlopend arduinen kordon. Getoogde muuropeningen, deuren in vlakke zandstenen omlijstingen, vensters in gecementeerde omlijstingen. Lagere derde verdieping onder een houten kroonlijst op klossen. Nummer 11 met links zijgevel van vier traveeën met gelijkaardige vensters; twee rechter traveeën met blindvensters.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002161, Prinsenhofbuurt (S.N., 2001).
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Donkere Poort, Sastehuis, brouwerij en spinnerij met omgeving

Bachtenwalle, Creesersweg, Hof ten Walle, Lodewijk van Malestraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat,...

maakt deel uit van Prinsenhofplein

Prinsenhofplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.