erfgoedobject

Sint-Bavo Humaniora

bouwkundig element
ID
19633
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19633

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Bavo Humaniora
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Herenhuis Hotel van Eersel
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Bavo Humaniora
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Heden ressorteert het enorme complex van de school onder hetzelfde adres. Dit omvat aan de Reep respectievelijk twee 18de-eeuwse herenhuizen, twee trapgevels in traditionele stijl, een eind 18de-eeuwse vleugel en een voormalig fabrieksgebouw uit eerste helft 19de eeuw. De haakse vleugels met kapel en klaslokalen, die reiken tot in de Lange Boomgaardstraat, dateren van na 1933, jaar waarin de school hier ondergebracht werd.

De 18de-eeuwse herenhuizen werden gebouwd in opdracht van kanunnik Govard-Gerard Van Eersel, archidiaken van Sint-Baafs, later zestiende bisschop van Gent.

De 17de-eeuwse trapgevels zijn vermoedelijk resten van het voormalige klooster der religieuzen capucinessen, gesticht in Gent in 1672. Na een kort verblijf in een huis op het Spriet, gebied van Sint-Pieters, vestigen de zusters zich in 1699 op de Reep, achter Sint-Baafs. Ze richtten er een klooster en hovingen op. Onder Jozef II werd het klooster een eerste maal afgeschaft en in 1784 verkocht aan V. Van Poppelen om er een stoffenfabriek in onder te brengen. In 1790 in ere hersteld, keren de kloosterzusters terug en restaureren het pand. In 1796 werden ze opnieuw verjaagd door de Fransen en de gebouwen vernield. Ze werden heringericht als fabriek door Gomard-Verhegghen. In 1829 werden de eerste fabrieken van F. Lousbergs hier ondergebracht. De 19de-eeuwse bakstenen vleugel is hier nog een getuige van. In 1933 ten slofte werd de fabriek gekocht door de zusters van Liefde, die sinds 1925 in het voormalige Bisschoppelijk Seminarie gevestigd waren, gedeeltelijk gesloopt en heringericht als school, samen met de 18de-eeuwse herenhuizen.

Zogenaamd "Hotel Van Eersel", op de voorgevel gedateerd 1758 en 1746. Rechts, breedhuis van vier traveeën met twee bouwlagen onder afgewolfd dak (leien en pannen) met dakkapelletjes en dakvenster van twee traveeën onder driehoekig fronton. Verankerde bepleisterde en geschilderde voorgevel boven een arduinen plint. Rechthoekige vensters gevat in platte banden, ramen met houten roedeverdeling en rocaille boven op de middenstijl. Brede arduinen poortomlijsting met geprofileerd beloop op neuten en met imposten en sluitsteen; rocailles in de zwikken onder de bekronende druiplijst. Aansluitend herenhuis in Lodewijk XV-stijl, volgens bouwaanvraag en op de gevel gedateerd 1746. Voorgevel met dubbelhuisopstand, zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met oeil-de-boeuf. Bepleisterde en geschilderde voorgevel met drie centrale, hoger oplopende traveeën onder driehoekig fronton. Gelijkaardige rechthoekige vensters in doorlopende platte banden. Centrale arduinen deuromlijsting: geblokte rechtstanden en vlakke pilasters op sokkel ondersteunen een hoofdgestel en fraai omlijst bovenlicht met uitgeholde hoeken en leeuwenklauwen in de zwikken; bekronende gebogen druiplijst. Op bovenverdieping, centrale spiegelboogvormige deurvensters onder gebogen druiplijst en voorzien van een mooi ijzeren balkon. Onderbroken hoofdgestel ondersteund door rocailles in de middentravee.

Bepleisterde en geschilderde achtergevel met in U-vorm ingeplante dubbelhuisopstand. Twee bouwlagen en elf traveeën onder mansardedak (leien). Centrale wand van vijf traveeën waarvan de drie middenste, afgelijnd door kolossale Korinthische pilasters, uitlopen op een klokgevel met bekronende gebogen kroonlijst en topstuk. Geaccentueerde centrale deurtravee in de vorm van een geblokt middenrisaliet: spiegelboogvormige deuromlijsting met kwarthol beloop op neuten en imposten, houten tussendorpel en waaier, rocailles in de zwikken. Bekronend smeedijzeren balkon voor het spiegelboogvormig deurvenster van de bel-etage, eveneens gevat in een sterk geprofileerde omlijsting. Klokgevel afgelijnd door een brede kwarthollijst, in het pseudofronton verrijkt met bladwerk en hoofdje tussen rocailles. Ingeschreven gebogen venster in vlakke en geblokte omlijsting. Eén travee brede en twee traveeën diepe zijvleugels geflankeerd door geblokte hoekpilasters. Licht getoogde vensters, per travee gevat in doorlopende platte banden die eveneens de verdiepte borstweringen met paneelversiering horizontaal aflijnen. Een gekornist hoofdgestel met sterk gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst onderbroken door de klokgevel.

Interieur met prachtige gesculpteerde eiken trap in rococostijl met wapenschild van archidiaken Van Eersel, naar ontwerp van Laurent Delvaux.

Links twee aanleunende trapgevels in traditionele bak- en zandsteenbouw, uit 17de eeuw en vermoedelijk resterend gedeelte van het voormalige klooster van de capucinessen. Gerestaureerde, verankerde voorgevels van drie traveeën en twee bouwlagen onder afzonderlijke zadeldaken, in combinatie met een breed centraal zadeldak (Vlaamse pannen). Registers van kruiskozijnen met zandstenen kwartholle neggen, aflijnende waterlijsten en ontlastingsbogen van alternerende bak- en zandsteen. Overkragende bovenverdieping van gedrukte tudorbogen op geprofileerde consoles. Links begrenzende zandstenen hoekblokken. Door waterlijsten gelede geveltop, doorbroken door een bolkozijn en zolderluik. Sokkel met overluifeld beeld van Onze-Lieve-Vrouw Ter Radiën, gedateerd 1854-1954 op brede centrale penant. Gelijkaardige, eveneens gerestaureerde achtertrapgevels doch zonder overkragende bovenverdieping.

Bepleisterde gevelwand van vijf traveeën en twee bouwlagen, mogelijk resterend deel van de veertien traveeën brede kloostergevel volgens bouwaanvraag in 1777 opgetrokken. Verankerde, bepleisterde en geschilderde voorgevel geritmeerd door rechthoekige vensters gevat in doorlopende platte banden. Aflijnend eenvoudig hoofdgestel. Bakstenen achtergevel met gelijkaardige vensters. Eén bouwlaag hoger opgetrokken boven de gootlijst.

Voormalig fabrieksgebouw, heden omgevormd tot klaslokalen. Ontpleisterde bakstenen vleugel van veertien traveeën en heden vier bouwlagen onder laag zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw en gebouwd op de plaats van het voormalige klooster. Sobere vlakke gevel geritmeerd door rondboogvormige benedenvensters en rechthoekige bovenvensters met roedeverdeling onder strekse ontlastingsboog met arduinen aanzetstenen. Arduinen deuromlijsting onder driehoekig pseudofronton, naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle van 1811; ontworpen voor de manufactuur op de Reep; hier hergebruikt. Sierankers. Gelijkaardige achtergevel.

 • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 253, nummer 14, nummer 17 en nummer 25.
 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, nummer 109.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nb Noord-Oost, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Bavo Humaniora [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19633 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.