erfgoedobject

Parochiezaal en schoolgebouwen

bouwkundig element
ID
19695
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19695

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig lokaal van Sint-Annaparochie, sinds 1910 bisschoppelijke huishoudschool, volgens archiefstukken opgetrokken in 1866 naar ontwerp van architect F. De Noyette.

Diephuis met fraaie bakstenen puntgevel van twee bouwlagen in neogotische stijl. Begrenzende geblokte hoekbanden, alternerend bak- en natuursteen, eindigend op schouderstukken met grote kruisbloem. Top met oplopende spitsboogarcade eindigend bij een spitsboognis met booglijst op kolommen en onder de ingeschreven drielob een beeld van een zittende Heilige Anna met Kind. Vijfledige benedenverdieping afgelijnd door een fijne spitsboogarcade met ingeschreven drielobben, cordon met rechte muizentand en een borstwering met ruitmotieven van geglazuurde baksteen. Drie middentraveeën met rechthoekige vensters onder latei op consoles; zijtravee met spitsboogvormige muuropeningen, onder meer deur in linkertravee, met booglijst op zuiltjes en boogveld geopend met drielob. Bovenverdieping met een drieledig spitsboogvenster met vroeggotische tracering, ingeschreven in een vlakke tot de plint doorlopende omlijsting van bak- en natuursteen. Twee flankerende consoles onder baldakijn voor verdwenen beelden.

Zaal op bovenverdieping met spitstongewelf en neogotisch stucwerk.

Bakstenen schoolgebouwen opgetrokken rondom kleine rechthoekige binnenkoer uit eerste kwart 20ste eeuw met opschrift "De vrouw bouwt het huis, of breekt het in gruis".

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1866/10677.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiezaal en schoolgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19695 (Geraadpleegd op )