erfgoedobject

Kosteloze stadsschool der zonder naem niet zonder hert

bouwkundig element
ID: 19712   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19712

Beschrijving

Zogenaamde "Kosteloze stadsschool der zonder naem niet zonder hert". Gesticht onder impuls van de gelijknamige liefdadige maatschappij. Ingeplant op een met platanen beboomd pleintje.

Neogotisch schoolgebouw ontworpen door stadsarchitect A. Pauli, gevel gedateerd met begin- en eindjaar van de bouwcampagne: MDCCCLIX-MDCCCLXI. Het rechthoekig grondplan ontvouwt twee parallelle rechthoekige vleugels met ertussenin de woning van de hoofdonderwijzer en de hoofdingang. Rode bakstenen gevels met verwerking van arduin voor plint, kordons en decoratieve elementen. Onderwijzerswoning met opvallende voorgevel met hoog middenrisaliet van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, geflankeerd door twee trapsgewijze verlagende gedeelten van respectievelijk twee en één bouwlaag, elk afzonderlijk afgedekt met schilddak en afgebakend door gekanteelde hoektorentjes. Geaccentueerde centrale deurtravee voorzien van gedenkplaat en wapenschild van de stad. Getoogde vensters met overspannende waterlijst, baksteenfriezen en druiplijsten onder de kroonlijst en lisenen herinneren aan de traditionele architectuur. Eenvoudiger uitgewerkte zijgevels: geritmeerd door lisenen verbonden door baksteenfries en voorzien van gelijkaardige muuropeningen. De klasgevels uitziend op de binnenplaats werden onder leiding van Ch. Van Rysselberghe veranderd in 1893.

Sloping in het vooruitzicht.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.13/D.15.
  • WYLLEMAN L. 1973: Architekt Adolphe-Edouard-Theodore Pauli 1820-1895, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 115-124.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kosteloze stadsschool der zonder naem niet zonder hert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19712 (Geraadpleegd op 28-02-2020)