erfgoedobject

Samenstel van stadswoningen

bouwkundig element
ID: 19789   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19789

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk een breedhuis uit de zeventiende eeuw (?) van acht traveeën en twee bouwlagen waarvan de huidige niet blinde bovenste vensters mogelijk overeenstemmen met vroegere dakvensters. Thans drie verschillende verbouwde lijstgevels van respectievelijk twee, drie en drie traveeën en drie bouwlagen.

Rechts, ontpleisterde en verankerde bakstenen lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, op de benedenverdieping met sporen van een wigvormig ontlastingssysteem, op de bovenverdieping met duidelijke zandstenen resten van hoekblokken, speklagen en uitgebroken kruiskozijnen. Afgevlakte borstweringen.

In het midden een verankerde lijstgevel bekleed met gekleurde geglazuurde baksteen, verwerkt ondermeer tot banden met dambordmotief; gekleurde tegelfries met bloemmotieven.

Links (nummer 108) een bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van drie traveeën met lichte rococo-inslag. Eerste twee bouwlagen begrensd door geblokte hoekbanden, houten negentiende-eeuwse winkelpui op de benedenverdieping volgens archiefstukken van 1853. Vlak omlijste rechthoekige bovenvensters. Spiegelboogvormig deurvenster van de middentravee ingeschreven in een geblokte rechthoekige omlijsting met sluitsteen en voorzien van een sierlijke smeedijzeren rococoleuning.

Tweede verdieping van het linker en rechter pand met bewaard houtwerk. Later (negentiende eeuw) toegevoegde bovenste verdieping met eenvoudige rechthoekige vensters, blinde vensters in de zijtravee, afgelijnd door een onversierd hoofdgestel en kroonlijst met klossen.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1853/8441.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Samenstel van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19789 (Geraadpleegd op 23-10-2020)