erfgoedobject

Burgerhuis met eclectische lijstgevel

bouwkundig element
ID: 19827   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19827

Juridische gevolgen

Beschrijving

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (mechanische pannen) met links een kleine dakkapel met schilddak (volgens archiefstukken van 1902 naar ontwerp van architect J.G. Semey). Gele bakstenen lijstgevel in eclectische stijl met voornamelijk neorenaissanceelementen. Bredere venstertravee begrensd door vlakke lisenen en bekroond met dakvenster in boogvormige geveltop op schouderstukken, waarop kleine neorenaissance halsgevelbekroning. Vensters met bovendorpel op consoles en twee- of drielichten als bovenlicht. Zeer decoratief uitgevoerde sierankers. Spiegelboogdeur in rechthoekige arduinen omlijsting met neorenaissance inslag; klein rechthoekig bovenlicht met frontonbekroning.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1902/P/32.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Patershol

  • Is deel van
    Sluizeken

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met eclectische lijstgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19827 (Geraadpleegd op 01-06-2020)