Stadswoning met achterhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sluizeken
Locatie Sluizeken 28, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Achterhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning met achterhuis

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) uit de 16de tot 17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel (7 trappen + topstuk), bepleisterd en licht aangepast (muuropeningen) in de 19de eeuw., Gekoppelde rechthoekige muuropeningen met doorgetrokken onderdorpels. Benedenvensters in geprofileerde houten omlijstingen. Verkleind zoldervenster met verspringende waterlijst.

Achterbouw. Breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen) met links aandak met muurvlechtingen, uit de 16de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand op plint van veldstenen. Puntvormig dakvenster met muurvlechtingen boven de rechter travee geopend met korfboogvormig zolderluik en steigergat. Rechthoekige bovenvensters met sponning en monoliete bovendorpel. Versmald benedenvenster, met gekoppelde ontlastingsboogjes. Rechthoekige deur met gestrekte stenen tussendorpel op consoles en getralied bovenlicht met bolkozijn.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Patershol

Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg,...

maakt deel uit van Sluizeken

Sluizeken (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.